Goigs a santa Modesta

GOIGS DE LA GLORIOSA SANTA MODESTA, VERGE. SA FESTA EN 4 DE NOVEMBRE. Any 1889.

Santa Modesta

Durant la guerra molesta
que 'ns fa 'l dimoni traydor:
Donéunos, Santa Modesta,
la vostra ajuda y favor.

De Tréveris natural
foreu, oh Verge preciosa;
pero foreu mes hermosa
quant, ab la aygua baptismal,
de gracias ab grant caudal
vos adorná lo Senyor.
...
A Jesucrist consagráreu
vostra virginal puresa,
y tendre noya ab cruesa
vostre innocent cos tractáreu,
de aqueix modo procuráreu
conservar lo sèu candor.
...Comentaris