Pregària de sant Francesc d'Assís, per a saber estimar de debó

Jesús rentant els peus de sant Pere a l'Últim Sopar

Senyor, feu-me instrument de la vostra Pau!
Que on hi hagi odi, hi posi amor.
On hi hagi ofensa, hi posi perdó.
On hi hagi dubte, hi posi llum.
On hi hagi desesperació, hi posi confiança.
On hi hagi tristesa, hi posi alegria.

O Mestre, feu que jo vulgui consolar, més que no pas ser consolat,
comprendre, més que no pas ser comprès,
estimar, més que no pas ser estimat.

Perquè: és donant-nos que obtenim,
és oblidant-nos que ens trobem,
és perdonant que som perdonats,
és morint que ressuscitem a la vida eterna.

Sant Francesc d'Assís

Altres goigs i pregàries a Sant Francesc d'Assís.


.

Comentaris