Goigs a l'apòstol sant Pau. Sant Pau d'Ordal a Subirats (Alt Penedès, Barcelona).

GOIGS EN LLAOR DE L'APOSTOL SANT PAU EXCELS PATRO DE LA PARROQUIA DE SANT PAU D'ORDAL. ARQUEBISBAT DE BARCELONA*.
*Ara és bisbat de Sant Feliu de Llobregat.

sant Pau
Puix que en alta Hyerarquía
sou dignament exaltàt;
siàu nostre amparo, y guia
Sant Pau Apostol sagràt.

Quant Vos a Damasco anareu
a Christians conquistàr,
per lo camí encontrareu
al quins tè tots de salvàr.
Vehent vostra valentìa,
del cavall vos ha llansàt.
...
A redós del nostre temple
vostra imatge està present,
recordant-vos com exemple
pel viure de nostra gent.
Des d'allí marqueu la via
que ens durà al cel desitjat.

Puix contra tot mal d'Espalma
sou singular Advocàt;
siàu nostre amparo, y guia
sant Pau Apostol sagràt.


Església parroquial de Sant Pau d'Ordal
Foto: Maria Rosa Ferre


Comentaris