Glosses tradicionals als Misteris del Rosari

Mare de Déu de Montserrat
Monestir de Sant Cugat del Vallès

Misteris de Goig:

1. L'Encarnació del Fill de Déu.

Que sou Reina de Glòria
i de Déu Mare,
elegida entre totes,
vos digué l'Àngel.

Alcanceu-nos o Verge
Immaculada,
de vostre Fill Santíssim
molts dons de gràcia.

2. La Visitació de Maria Santíssima a la seva cosina santa Elisabet.

¡Quin goig tan gran tinguéreu,
Verge divina,
visitant a la mare
del gran Baptista!

Visiteu nostres ànimes,
o gran Princesa,
puix fa fugir la culpa
vostra presència.

3. El Naixement de Nostre Senyor Jesucrist a Betlem.

De Vós nasqué'l Messies,
nostra esperança,
quedant-vos Mare i Verge,
més que el sol clara.

Obteniu-nos, Senyora,
ditxa tan alta,
que Jesús en nosaltres
neixi per gràcia.

4. La Presentació de l'Infant Jesús al Temple.

Amb vostre Fill als braços
aneu al temple
cosa que no devíeu
per ser Vós Verge.

Feu-nos gràcia, Senyora,
de que al Fill vostre
li oferim purs i castos
tots els cors nostres.

5. El Trobament de l'Infant Jesús al Temple entre els Doctors de la Llei.

El perdéreu sens culpa
i el retrobàreu,
entre els doctors, al temple
que disputava.

Alcanceu-nos, Senyora,
a tots tal ditxa,
que primer que Déu perdre
perdem la vida.


Misteris de Dolor:

1. L'Oració de Jesús a l'Hort de Getsemaní.

Postrat Jesús en terra
súa sang viva,
per rentar nostres culpes
i dar-nos vida.

Feu, Senyora, que plori
les culpes mies,
ja que causaren elles
tals agonies.

2. L'Assotament de Jesús lligat a una columna.

Qui veu sense planyença
que a Crist assoten,
més que no la columna
duresa mostra.

Feu que Déu no ens castigui,
o Verge Pura.
amb l'assot que mereixen
les nostres culpes.

3. La Coronació d'espines.

Les gotes de sang pura
de la corona,
com que estan entre espines
talment son roses.

Feu que per tots, gran Reina,
eixa corona,
si a Jesús fou de pena,
sigui de glòria.

4. La Pujada de Jesús al Calvari amb la Creu a coll.

La creu que Jesús porta
que tant el cansa,
és perquè nostres culpes
la fan pesada.

Feu que portem, Senyora,
amb alegria,
la que Déu vulgui dar-nos
en eixa vida.

5. La Crucifixió i mort de Jesús.

En creu Jesús espira
entre agonies;
que tal mort li causaren
les culpes mies.

Alcanceu-nos, o Mare,
sia estimada
la sang que Crist dolcíssim
ha derramada.


Misteris de Glòria:

1. La Resurrecció del Senyor.

En el cel de l'Església
sou Vós, Senyora,
del Sol que ressuscita
l'alegre Aurora.

Puix fruïu tantes glòries
en aquest dia,
ressusciteu-nos ara
de mort a vida.

2. L'Ascensió del Senyor.

Al Paradís s'eleva,
amb summa pompa,
Jesús, Redemptor nostre,
Rei de la Glòria.

De Jesús en l'absència
sigueu, gran Reina,
el consol cert de totes
nostres tristeses.

3. La Vinguda de l'Esperit Sant en forma de llengües de foc.

L'Esperit Sant, en llengües
de foc, quan baixa,
com en son propi centre
en Vós descansa.

De dons sempre enriquiu-nos
o gran Princesa,
ja que sou de ses gràcies
la Tresorera.

4. L'Assumpció de Maria Santíssima en cos i ànima al cel.

En la glòria entràreu
amb tal grandesa,
que de tots sou tinguda
allà per Reina.

No'ns oblidi, Senyora,
vostra clemència;
que la que és fina Mare
jamai s'absenta.

5. La Coronació de la Verge Santíssima per Reina i Senyora de cel i terra.

Tres persones divines
vui vos coronen,
amb dignitat de Mare,
Filla i Esposa.

Alcanceu-nos gran Reina,
vui que us coronen,
que meresquem nosaltres
l'eterna glòria.


Comentaris