Goigs a la verge i màrtir santa Fe. Medinyà (Gironès, Girona).

GOIGS EN ALABANÇA DE LA GLORIOSA VERGE, Y MARTIR SANTA FE; DE LA QUAL VENERA UNA MA LA PARROQUIAL ISGLESIA DE MEDINYÀ. BISBAT DE GERONA.

Santa Fe, verge i màrtir.
Imatge de l'ermita de Medinyà.
Foto: Conèixer Catalunya.

Digna esposa, y molt amada
de Jesus, ques nostre be:
siàu la nostra advocada
Verge, y Martir Santa Fe.

Lo vostre nom singular
una gran fe significa;
quant al devot queus suplica
esperança soleu dar:
de caritat coronada
per Reyna'lo Cel vos te.
...
Devotament Medinyà
per Patrona vos festeja;
y lo Empordà tot enveja
lo tenir la vostra Ma
es reliquia celebrada
del Cel divina mercé.
...
Lo mon vos ha venerada
de vostres miracles ple:
siàu la nostra advocada
Verge, y Martir Santa Fe.


Situada a la part septentrional del terme de Medinyà, a la dreta de la riera del Farga, al veïnat de Santa Fe de la Serra. L'ermita és un edifici romànic, d'una sola nau coberta amb volta de canó i absis semicircular, la porta de la façana de ponent, així com el campanar de paret, corresponen a modificacions posteriors. L’aplec es celebra dins el marc de la festa Major de Medinyà.
Foto: Josep Maria.


Comentaris