Goigs a la Mare de Déu del Roser. Les Fonts (Vallès Occidental, Barcelona).

GOIGS DE LA MARE DE DÉU DEL ROSER QUE ES VENERA EN LA PARRÒQUIA DE LES FONTS.

Mare de Déu del Roser

Vostres goigs amb gran plaer
cantarem, Verge Maria;
puix la vostra Senyoria
és la Verge del Roser.
...
De Les Fonts sou Vós, Maria,
la Patrona celestial;
sigueu sempre nostra guia
i guardeu-nos de tot mal.
Als fills d'eixa Vall formosa
feu-los, Mare, purs i bons;
protegiu, Reina gloriosa,
a tots els fills de Les Fonts.

Puix mostreu vostre poder,
fent miracles cada dia,
preserveu, Verge Maria,
els confrares del Roser.


Altar i imatge de la Mare de Déu del Roser de Les Fonts.
Foto i més informació: Conèixer Catalunya.

Església de la Mare de Déu del Roser a Les Fonts, nucli urbà que pertany als municipis de Sant Quirze del Vallès i a Terrassa. Foto: Enfo.


Comentaris