Goigs a santa Reparada. Begur (Baix Empordà, Girona)


Puig que de tan rich caudal
De virtuts foreu dotada;
Verge y Mártir Reparada
Preserveunos de tot mal.
...
Entre tants cruels torments
Se contan molts principals,
Vencen en los Tribunals
Totas las Bárbaras gents,
Fochs, asots, llamas ardents,
Garfis, plom, vinagre y sal.
...
De Parteras protectora,
De mal de pedra curau,
Hérpes, febres nos lliurau,
Tot mal grá, que s'evapora;
Tals senyals l'Urna atresora;
De Or, plata, perla y coral.

Mil set cents setanta set
Fou la any de nostra alegría,
En que Deu de Roma envía
Aquest Cos Sant tan perfét,
Qui en la má te un ramillét
De sanch fresca, y natural.

Contra Moros Escut tal
Logra esta Vila agraciada;
Verge y Martir Reparada
Preserveunos de tot mal.

Begur celebra la seva Festa Major per santa Reparada,
el tercer diumenge de setembre

Església parroquial de sant Pere de Begur.
L'any 1777 el papa Pius concedí el trasllat a Begur de les relíquies de santa Reparada, que arribaren per mar, a sa Tuna, i foren portades amb gran solemnitats, a l'església parroquial de Sant Pere de Begur i no pas al convent de Santa Reparada del mateix municipi.Comentaris