Goigs a sant Sadurní patró de Palol d'Onyar, al municipi de Quart (Gironès, Girona).

GOIGS DEL GLORIÓS MÁRTIR SANT SADURNÍ, PATRÓ DE PALOL DE OÑAR, BISBAT DE GERONA. Any 1857.

Sant Sadurní.
Segons algunes tradicions recollides en els presents Goigs hauria estat deixeble de Jesús essent el nen que va oferir pans i peixos a Jesús en el miracle de la multiplicació. Després acompanyaria a sant Pere en algunes de les seves predicacions. 

Puix, que sempre sou estat
devant de Deu poderós;
siau lo nostre advocat
Sant Sadurní gloriós.
...
Cuant á cinch mil convidá
en lo desert lo Senyor,
los dos peixos, y lo pá
li oferireu ab amor,
y Jesus de vos prengué
aquest dó tan misteriós.
...
Perque os experimentá
aquest poble protector,
per advocat os votá,
y per son intercessor:
aceptau pues los obsequis,
que os consagra, piadós.


Església de Sant Sadurní de Palol d'Onyar, al costat del Castell.
Foto: Josep Maria.

Interior amb la imatge de sant Sadurní. Foto: Jaime f.


Comentaris