Goigs a sant Ferriol. Capella de Mas el Xicoi a Santa Maria de Besora (Osona, Barcelona).

GOIGS DEL GLORIÓS MARTIR SANT FERRIOL QUE SE VENERA EN LA CAPELLA DEL XICOY, PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DE BESORA.

Sant Ferriol

Preservaulos la salut
á la gent que tant vos vol:
Mártyr sou de gran virtut,
Gloriós Sant Ferriol.

En Viena gran Ciutat,
vos fou fet un manament
de un Tirá cruel malvat,
que adorasseu prestament
los Deus falsos y altre gent:
Vos adoreu á Deu sol.
...
¡Oh parroquia de Besora
te pots tenir per ditxosa,
en lo vehinat del Xicoy
tens prenda tant preciosa:
alcansarás tota cosa,
puix lo Senyor així ho vol.

Cantarém molt humilment
llahors vostres com se sol:
Mártyr sou de gran virtut,
Gloriós Sant Ferriol.


La capella de Sant Ferriol entre les edificacions del Mas el Xicoi.

Façana i entrada a la capella.
Fotos: vallgesbisaura.com


Comentaris