Goigs a sant Miquel patró de Castellgalí (Bages, Barcelona).

GOIGS DEL GLORIOS ARCANGEL SANT MIQUEL QUES VENERA EN LA IGLESIA DE CASTELLGALÍ.

Sant Miquel a l'església parroquial de Sant Miquel de Castellgalí.
Foto: festacatalunya.cat.

Qui voldrá ser prosperat
en la terra y en lo Cel,
prenga per son advocat
al Arcángel Sant Miquel.

Príncep es de gran valía,
Arcángel superior
en suprema gerarquía
exaltat per lo Senyor:
qui voldrá ser coronat
y vestit de immortal vel.
...
Es Patró ya mol antich
del lloch de Castellgalí:
tan lo pobre com lo rich
foraster y tot vehí;
si vol ser assegurat
de morir com á bon fiel.


Església de Sant Miquel de Castellgalí.
Foto: catalunya.com.

Sant Miquel al timpà de la porta d'entrada.
Foto: festacatalunya.cat.


Comentaris