Goigs a sant Cosme i sant Damià. Sant Cebrià de Vallalta (Maresme, Barcelona).

GOIGS EN ALABANSA DELS GLORIOSOS GERMANS MARTIRS SANT COSME, Y SANT DAMIÁ, QUE SE CANTAN EN LA SUA CAPELLA DE LA IGLESIA PARROQUIAL DEL POBLE DE SANT CIPRIÀ DE VALLALTA. BISBAT DE GIRONA.

Els Sants Metges Cosme i Damià, màrtirs.

Puig que per la vostra mà
dispensa Deu sa clemencia
ó Sants Cosme y Demiá
curaunos tota dolencia.

De Arabia en una ciutat
nasquereu gloriosos Sants,
per naixamen sou germans,
y sou germans per lo estat
puig un, y altre profesá
de Medicina la ciencia.
...
De qualsevols malaltias
feu curas ab molt amor
als que de nits ó de dias
vos invocan ab fervor,
y ja que en sant Cipriá,
vos donan culto ab decencia.Capella del Santíssim amb les imatges dels sants a l'església de Sant Cebrià de Vallalta. Foto: Josep Maria.

Font davant l'església amb una majòlica dels sants. Foto: Josep Maria.

 
Parròquia de Sant Cebrià de Vallalta
Foto: Araceli Merino


Comentaris