Goigs a la Mare de Déu de la Llet. Olot (Garrotxa, Girona).

GOIGS DE NRA. SRA. DE LA LLET COL·LOCADA SOBRE LA FONT DEL CARRER DE ST. RAFEL DE LA VILA DE OLOT.

Capelleta de la Mare de Déu de la Llet. La font estava formada per un pilar i la verge de la Llet a sobre. L'any 1871 es va enderrocar, però l'any 1989, a petició dels veïns, es va tornar a construir, al número 2 del carrer de Sant Rafael. En aquest cas, però, van col·locar la imatge de la Mare de Déu al primer pis de can Corriols en una fornícula. Retall d'una foto d'Amadalvarez.

Pues dels que sou venerada
Sou diligent Protectora:
Amparaunos gran Senyora,
De la Llet intitulada.

Que fosseu Vos la mes pura
De las mares Deu volgue;
Y de lluny Vos previngue
Nasquesseu tota hermosura;
Mare sua destinada,
Y del nom Corredemptora.
...
Lo carrer de St. Rafel
De Olot se te per ditxos;
Pues se creu que foreu Vos
En éll trobada; y lo Cel
Volgue fosseu sa Advocada,
Y constant Intercessora.

Escampau la Llet de gracia
Sobre tots los Olotins;
Als forasters, y als vehins,
Que acuden ab eficacia,
Oiulos Verge Sagrada,
Si algun de ells fervorosos.

Sobre una font col·locada
Sou consol del que' us implora
Amparaunos gran Senyora
De la Llet intitulada.
Comentaris