Goigs a sant Ramon de Penyafort. Verdú (Urgell, Lleida).

GOIS, Y ALABANSAS DEL GLORIÓS PARE Y SENYOR SANT RAMON DE PENYAFÓRT, QUE CANTA LA SUA CONFRARIA FUNDADA EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA DE LA VILA DE VERDÚ.

Sant Ramon de Penyafort


Puix que de un notable amór
Verdú os dona clar senyal:
Donaunos Ramon favor
en tot, y qualsevol mal.

En Catalunya nasquereu,
y os nomenaren Ramon,
Rayo foreu per lo Mon,
conforme al nom que tinguereu;
sempre vostre resplandor
fou de una llum Celestial.
...
Vostras virtuts se provaren,
quant lo Arquebisbe Terés
formá lo vostre procés,
ab que vos canonisaren:
Verdú canta aqueix honor,
que obrá un fill seu natural.
...


Església parroquial de Santa Maria de Verdú
Foto: Agustina


Comentaris