Goigs a la Mare de Déu dels Desemparats. Olot (Garrotxa, Girona).

GOIGS DE NTRA. SRA. DELS DESEMPARATS QUE'S VENERA EN LA SEVA PRÒPIA I FORMOSA CAPELLA SITUADA EN ELS AFORES DE LA CIUTAT D'OLOT, BISBAT DE GIRONA. Any 1958.

Mare de Déu dels Desemparats


En totes necessitats
Sou consol de qui us implora...
Socorreu-nos, gran Senyora!
Mare dels Desemparats.

En el Cel sou exaltada
Prop del Trono del Senyor,
I ningú que Vós millor
Als secrets de Déu té entrada;
Reina sou allí aclamada
Dels chors benaventurats.
...
La pietat dels olotins
Ja aquí d'antic us venera,
Puix ja a altra imatge primera
Resaven eixos veïns;
Que us eren devots molt fins
Ja molts dels nostres passats.
...
Puix sempre són escoltats
Els que us invoquen, Senyora,
Siau nostra Protectora
Mare dels Desemparats.
Comentaris