Goigs a sant Nicolau de Tolentino. Es Mercadal (Menorca, Illes Balears).

GOIGS DE SAN NICOLAU DE TOLENTÍ QUE SE VENERA EN LA ERMITA DEL MONTE TORU DE LA ISLA DE MENORCA. SA FESTA EN 10 DE SEPTEMBRE. Any 1889.

Sant Nicolau de Tolentino.
Majòlica a l'entrada del Museu de Belles Arts de Sevilla.

Sou espill de casta vida,
Y en amor un serafí:
Llum de Santedad complida
Nicolau de Tolentí.

Desde molt minyó crexia,
Vostra llum de viva fé,
Y el Senyor tan vos volia
Que en la Santa Eucaristia
Vos parlá y aparagué:
La veu d' ell por vos ohida,
En gran just vos convertí.

Fóreu altre Sant Hyeroni
En ser verge y penitent,
Foreu un Pau, un Antoni
Peleant contra 'l Dimoni
Qui vos doná gran turment;
L'orde y vida ben regida
Seguint á Sant Agustí.
...
Socorreu al fael q' heus crida
Y á nostras mals donau fi:
Llum de santedad cumplida,
Nicolau de Tolentí.Les festes de Sant Nicolau tenen una gran solemnitat a Es Mercadal i al Santuari del Toro.
Foto: menorca.info

Santuari de la Mare de Déu del Toro, al cim més alt de l'illa (358 m)
Foto: H T W GayComentaris