Goigs al Sant Crist. Llinars a Castellar del Riu (Berguedà, Barcelona).

GOIGS EN LLAOR DEL SANT CRIST DE LA PARROQUIAL ESGLÉSIA DE LLINÀS. BISBAT DE SOLSONA.


Des de la Creu aixecada
on teniu clavat el cos,
Jesucrist vostra mirada
gireu vers els pecadors.

Voluntat de l'Etern Pare
al món vareu devallar
i una Verge us sigué Mare
que és com rosa a mig badar.
Llucifer d'aquesta aubada
s'enlluerna amb les clarors.
...
Des de la Creu que ens ampara,
sota del mantell blavís,
Jesucrist dolcíssim Pare
porteu-nos al Paradís.
Passarem per l'estal·lada
camí vostre lluminós.

Per la sang que haveu vessada,
Fill de Déu Tot Poderós,
Jesucrist vostra mirada
gireu vers els pecadors.


Església parroquial de Sant Iscle i Santa Victòria de Llinars al municipi de Castellar del Riu i bisbat de Solsona. Foto: Joan Calderer.


Comentaris