Goigs a sant Corneli, patró de Collbató (Baix Llobregat, Barcelona).

GOIGS A LLAOR DE SANT CORNELI PAPA I MÀRTIR. PATRÓ DE LA PARRÒQUIA DE COLLBATÓ. LA SEVA FESTA EL 16 DE SETEMBRE.

Sant Corneli, Papa i màrtir

Puig que fóreu, Sant Patró
full vivent de l'Evangeli:
Protegiu-nos, Sant Corneli,
per Jesús Nostre Senyor.

Pel baptisme, hereu del cel,
—ciutadà de la gran Roma—
vostra vida ens duu l'aroma
de virtut amb llum d'estel
sigueu-me ara el sembrador
perquè en nostres cors n'arreli.
...
De pecat el pitjor mal,
que engrillona amb ses cadenes,
de malures i de penes
defenseu el termenal
vostre nom a Collbató
tots els malastrucs congeli.

Quan el vent de la tardor
d'aquest món ens desarreli,
Protegiu-nos, Sant Corneli,
per Jesús Nostre Senyor.


Goigs més antics:
GOIGS DEL GLORIÓS S. CORNELI PAPA Y MARTIR, QUE SE VENERA EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE COLLBATÓ, BISBAT DE BARCELONA. SE CELEBRA LO DIA 16 DE SETEMBRE.

Puix dalt en lo Cel estau,
Corneli ab tant gran honor.
Del Cel benigne alcançáu,
per nosaltres lo favor.

Noble, y ditxós naixament,
Roma Patria vos doná,
essent de ella Ciutadà,
titol, que molt excellent,
lo fereu mes resplandent,
sent de Santedàt primor.
...
Al poble de Collbató,
per Clement Dotzé, piadós
Reliquia de vostre Cos,
concedí, com á Patró;
per mostrar la protecció,
y ab los Devots vostre amor.

Ja, que tant poder gozáu,
y sou nostre Protectór,
Del Cel benigne alcançáu,
per nosaltres favor.

Font: bibliogoigs

Església parroquial de Sant Corneli de Collbató, als peus de la Muntanya de Montserrat. Foto: olesademontserrat.cat

Vitrall de Sant Corneli a l'església de Collbató.
Foto: Xavier Planas.


Comentaris