Goigs a sant Cosme i Damià. Palamós (Baix Empordà, Girona).

GOIGS EN ALABANSA DELS GLORIOSOS SANTS METJES COSME Y DAMIÁ QUE'S VENERAN EN LA PARROQUIAL IGLESIA DE PALAMÓS, BISBAT DE GIRONA. Any 1905.

Sants Cosme i Damià, els "Sants Metges"

Ja que'l cel, de vostre cor
la virtut, os premiá: 
Siáu los nostres protectors
Sant Cosme y Sant Damiá.

Vostres pares os criaren
en lo sant temor de Deu,
vostre cor també formaren
á semblansa del cor seu,
resultantne duas flors
fragants com pocas n'hi ha.
...
Vostra vida tan preciosa
el coltell va embolcallar,
mentres l'ánima joyosa
cap al cel se veu pujar;
allí entre resplandors
sempre més disfrutará.


Palamós, amb l'església de Santa Maria.


Comentaris