Goigs al beat Lluís Eixarch de Barcelona

GOIGS AL DOMINIC BEAT LLUÍS EIXARCH BERTRAN MÀRTIR.

Beat Lluís Eixarch Bertran (1597-1627) en una imatge a la Basílica de la Mercè de Barcelona.
Era nebot del dominic valencià sant Lluís Bertran.
En alguns santorals es celebra el 29 de juliol i en altres el 10 de setembre.

Pel martiri que irradia
fulgors de l'amor diví,
Oh Beat Lluís, que un dia
de la vostra companyia
al Cel junts puguem gaudir.

El vell temple a Barcelona,
Santa Maria del Mar,
—ric joiell de sa corona—
de Vós, Sant, esdevé llar;
l'aigua santa us redimia
de la culpa un bell matí.
...
La sement de Crist sembrada
ha florit en el Japó;
mes sorgeix la maltempsada
devastant els camps en flor
de sants màrtirs, dinastia
del reialme sense fi.
...
Lluís Eixarch, per la vida
fervorosa i de profit,
per la palma conquerida
enlaireu nostre esperit,
beneint-nos cada dia
gloriós barceloní.Font: Manel Callao

Font: bibliogoigs


Comentaris