Goigs a l'Assumpció de la Mare de Déu (dues versions). Puigpardines a La Vall d'en Bas (Garrotxa, Girona).

GOIGS DE NOSTRA SENYORA DE L'ASSUMPCIÓ, PATRONA DE LA PARRÒQUIA DE PUIGPARDINES, BISBAT DE GIRONA.

Imatge de l'Assumpció a la fornícula sobre la porta de l'església.
Foto: Conèixer Catalunya.

Ja que vos venim a honrar
en Imatge tan preciosa;
Nostres precs tota amorosa
volgueu, Maria, escoltar.

A l'esforç del diví amor
que vostre cor encenia,
arribà el gloriós dia
que, sens pena ni dolor,
el tribut us feu pagar
a la mort, per Vós ditxosa.
...
Puix que tan ric valiment
posseïu, o Verge Santa,
a Puigpardines que us canta
per Patrona, gratament
digneu-vos propícia mirar
quant us diu amb veu piadosa.

Ja que davant vostre altar
avui humil tothom es posa:
Nostres precs tota amorosa
volgueu, Maria, escoltar.GOIGS A NTRA. SRA. DE LA ASSUMPCIÓ PATRONA DE LA PARROQUIAL ESGLÉSIA DE PUIGPARDINAS.

Per vostra Assumpció Maria
Sou de nosaltres amada
Del poble qu'en Vós confia
Siau sempre l'Advocada.

Vostra santa Assumpció
Celebren els cristians
Fent en Vós oració
Guanyen los tresors grans;
en nostra mort Mare pia
Sia per Vós confortada.
...
Mireu propícia Senyora
Els vostres fills que vos aimen
I per reina i protectora
De Puigpardinas aclamen
Feu que per ells naixi el dia
De feliç i eterna albada.

Puig de nosaltres Maria
Amb tendresa sou amada
Del poble de Puigpardinas
Siau sempre l'Advocada.


Església parroquial de Santa Maria de Puigpardines al municipi de La Vall d'en Bas.
Foto: Maria Rosa Ferre.Comentaris