Goigs a la Mare de Déu de la Consolació. Sant Joan (Mallorca).

GOIGS A LLAOR DE LA MARE DE DÉU DE CONSOLACIÓ DE LA VILA DE SANT JOAN (MALLORCA).

Sou dolça i encisadora
com el cant del rossinyol.
De Vós esperam, Senyora,
l'amor, la pau i el consol.

Quan la lluna de Solanda
a dalt del cel s'encengué,
va posar blancors de randa
sobre el verd del sementer,
i una tonada canora
entonava un flabiol.

El ramat que pasturava
sota l'esguard del pastor,
les fulles verdes cercava
dels ametlers del turó
i l'aigua fresca i sonora
que rajava un fontinyol.
...
Sou mare afalagadora,
de tendresa un rierol.
De Vós esperam, Senyora,
l'amor, la pau i el consol.
Majòlica a l'exterior del Santuari.

GOIGS A LA MARE DE DÉU DE LA CONSOLACIÓ DE SANT JOAN (MALLORCA)

Única Reina i Senyora
de totes les nacions:
de nostres afliccions
siau la Consoladora.

Fou vostra imatge sagrada,
segons tradició certa,
amb llums del cel descoberta,
per un miracle trobada:
per això fins els minyons
vos tenen per protectora.

Una llum miraculosa
descobrí vostra figura,
principi de la ventura
que avui Sant Joan disposa;
antigues tradicions
aquestes, que el món no ignora.

És columna d'alabastre
vostra figura exalçada
d'ençà que va ser trobada
dins la soca d'un ullastre,
puix ens sou la defensora
en totes ocasions.
...Santuari de la Mare de Déu de la Consolació.
Foto: Caty Garau.

Interior del Santuari. El quart diumenge de Quaresma s'hi celebra la festa del Pa i del Peix recordant la multiplicació dels pans i peixos pel Senyor. Una festa que es celebra cada any des del 1622. Foto: M. Nadal.


Comentaris