Goigs de la Santa Espina. Sant Esteve de Llémena (Garrotxa, Girona).

COBLAS EN LLAHOR Y GLORIA DE UNA DE LAS SETANTA Y DOS ESPINAS QUE JESUCRIST FOU CORONAT; LA CUAL RELIQUIA GUARDA AB MOLTA VENERACIÓ LO TERME Y PARRÓQUIA DE SANT ESTEVA DE LLÉMANA, BISBAT DE GERONA. Any 1939.

En diferents moments de l'edat mitjana i segles posterior, haurien arribat a diferents esglésies catalanes relíquies de les espines de la corona de la Passió del Senyor, on serien rebudes i conservades amb devoció.


Puix la Magestat Divina,
tants miracles fa per Vos,
per ser verdadera Espina
de las de setanta y dos.

Vos sou una de aquellas
que Cristo fou coronat,
son tantas las maravellas
las que Vos habéu obrat:
Remey de nostre pecat
ajudantnos foreu Vos.
...
Ditxosos son certament
los del Terme de ahont está,
puix veyém tots clarament
los gran miracles que aquí fa,
á molts ciegos dona vista,
y ab altras lleva dolors.

Cristo vos té en estima
concedint favor per vos,
sou cordial medicina
per remey dels Pecadors.

La tradició manté que la corona amb la qual es va infligir martiri a Jesús constava de, ni més ni menys, setanta-dues espines. Es creu que, poc després del davallament de la creu, alguns fidels van recuperar i resguardar els elements relacionats amb l'escena que havien contemplat; la versió més estesa atribueix la troballa de la Corona a santa Elena juntament amb la Veracreu. Aquest fet hauria tingut lloc l'any 326 quan, segons la mateixa font, la santa —mare de l’emperador Constantí—, n'hauria dut una part important de la Corona a Constantinoble. 
Informació extreta de la web Dulia de Joan Arimany i Juventeny on s'hi expliquen més detalls d'aquesta devoció.


Comentaris