Goigs a sant Mateu. Terrassa (Vallès Occidental, Barcelona).

GOIGS EN LLOANÇA DEL GLORIOS APOSTOL SANT MATEU EXCELS PATRO DELS FUNCIONARIS DE L'EXCM. I MOLT ILTRE. AJUNTAMENT DE TERRASSA.

Sant Mateu apòstol i evangelista

Puix fòreu màrtir per Déu,
al Qui vau glorificar:
Protegiu-nos Sant Mateu,
per nostra ànima salvar.

A Cafarnaum sou príncep
entre els rics arrendadors,
que cobraven els impostos
dels romans emperadors.
Vostra profitosa tasca
no us va doldre abandonar.
...
En la Ciutat de Terrassa
sou Vós el Patró excel·lent
dels qui portem a bon terme
els fins de l'Ajuntament.
Feu que sia nostra tasca,
llum del qui hi va a consultar.
...


Ajuntament de Terrassa on sant Mateu n'és el patró dels funcionaris.
Foto: Josep Bracons.

Comentaris