Goigs al Sant Crist. Inca (Mallorca)

GOIGS DE LA DEVOTA FIGURA DEL SANT CRIST CRUCIFICAT QUE SE VENERA EN LA PARROQUIAL ESGLÉSIA DE LA VILA D'INCA. Any 1931.

Sant Crist a la seva Capella de Santa Maria la Major d'Inca.
Retall d'una foto de Rene teen Caat


Del Sant Cristo la figura
d'Inca del temple major
derramant el seu suor
nos convida amb gran dolçura.

Setembre a nou sobre vint,
de l'any set en mil siscents,
trobant-se allí molts presents,
s'admiraven, advertint,
que suava i assegura
tal prodigi sens error.
...
Be et pots gosar vila bella
d'Inca per molt venturosa;
mostra't però dadivosa
envers la seva capella:
aquesta adornar procura,
honrant a ton Redentor.
...
D'aquest món en la clausura
perque habitem sens temor,
derramant el seu suor
nos convida amb gran dolçura.


Església de Santa Maria la Major d'Inca (Mallorca)
Foto: Thomas Esch


Comentaris