15 de novembre: sant Albert. 16 de novembre: santa Margarida d'Escòcia. 17 de novembre: santa Isabel d'Hongria - sants Iscle i Victòria.

Altres goigs

En aquesta pàgina: Nadal - La Creu - Crist - Setmana Santa - Pasqua - Santíssima Trinitat - Eucaristia - Sagrat Cor - Crist Rei - Santíssim Salvador - Transfiguració del Senyor - Llocs Sants - Ànimes del Purgatori - Sagrada Família - Altres.

Altres elements populars: