Goigs profans a sant Magí pels que no tenen enteniment

GOIGS EN LLAHOR DEL GLORIÓS SANT MAGÍ, PATRÓ DELS QUE NO TENEN IDEM*. Any 1957.
*Pel context entenc que "idem" vol dir enteniment.

Sant Magí

¡Oh Magí gloriós y mártir
que quant al mon vau vení
preveyent que fóreu sábi
van posaus per nom Magí,
os preguem, puig qu'aixó falta
dintre 'l cap de tanta gent,
que á tots Magí gloriosíssim
los torneu l'enteniment.

A la noya presumida,
que tant sols per agradà
devant d'un mirall s'està
tres quartas parts de sa vida
y fa sempre boberías
y monadas al jovent,
Magí, mártir gloriosíssim,
torneuli l'enteniment.
...
Finalment: al poca solta
que aqueixos papés escriu,
demostrant ab lo que diu
que vergonya no'n te molta,
y d'ellas, perque no'l volen,
diu mal continuament,
Magí, mártir gloriosíssim,
torneuli l'enteniment.

A tants doncs, que 'l seny los falta
vos supliquem humilment,
Magí, mártir gloriosíssim,
los torneu l'enteniment.

Preguem pels que l'hagin perdut perque 'ls será dificil recobrarlo. Amén.Comentaris