Goigs a Ramon Muntaner

GOIGS A RAMON MUNTANER CRONISTA CATALÀ, AMB MOTIU DEL 750è ANIVERSARI DEL SEU NAIXEMENT. PERALADA 1265 - EIVISSA 1336.
Text de Nora Vela. Any 2015.

Ramon Muntaner

Fou en Ramon Muntaner,
què us diré?
qui ens deixà encesa com flama
la Crònica més humana.

Peralada, per uns jorns
cort del món,
rep de reis visites magnes.
A l'hostal, els Muntaner
són oberts.
El vailet no oblidarà
els Senyors que ell sojornà.
...
Ramon Muntaner ens deixà
gran llegat:
la Crònica més humana
de la Pàtria Catalana.
Comentaris