Goigs al rei Carles III d'Aragó

GOIGS DE CARLOS TERCER ARCHIDUCH DE AUSTRIA, REY DE ESPANYA, COMPTE DE BARCELONA, PRINCEP DE GERONA, &c

L'arxiduc Carles o Carles III d'Aragó

viquipèdia - Carles VI del Sacre Imperi Romanogermànic (Viena, Sacre Imperi Romanogermànic, 1 d'octubre de 1685 - 20 d'octubre de 1740) fou emperador del Sacre Imperi (1711-1740). En l'àmbit catalanoaragonès és conegut sobretot com a arxiduc Carles o Carles III d'Aragó com a pretendent al tron de la Monarquia Hispànica durant la Guerra de Successió Espanyola, en la qual aconseguí el suport del Principat de Catalunya (1706-1714), dels regnes d'Aragó i de València (1706-1707 / 1714), del Regne de Mallorques (1706-1715) i del Regne de Sardenya (1706-1720), territoris en els quals va governar amb el nom de Carles III.
 
Vostres Goigs ab Grâ plaher
cantarem sempre tot dia:
Puix desta Gran Monarchia
sou vos Rey Carlos Tercer.

Deu plantà dins vos Senyor
lo Regne molt excellent,
quant vos feu merexedor,
Carlos ab son testament;
donant fe al misatger,
que de Madrid vos venia,
vostre Germà ja volia,
fosseu Rey Carlos Tercer.
...
Mana vostra Senyoria,
als Cathalans, y Milhors,
que de vostra Monarchia,
sian los Conquistadors;
Puix axis ho han guanyat,
obeynt vostre poder,
dignament intitulat
nostre Rey Carlos Tercer.

Puix mostrau vostre poder,
guanyant Regnes cada dia
siau desta Monarchia
Nostre Rey Carlos Tercer.
CANÇO NOVA. VIVA CARLOS TERCER.

Viva, Viva, Carlos viva,
puix nos dona llibertat:
vagen fora los Francesos,
ja que tant nos han offesos,
en lo nostre Principat.

Guerra, Guerra, per la terra,
Cridan tots los Cathalans:
sie Carlos Rey de Espanya,
y posemnos en campanya,
si volem ser triumfants.
...


CANT DELS AUCELLS QUANT ARRIBAREN LOS VAXELLS DEVANT DE BARCELONA, Y DEL DESEMBARCH DE CARLOS III. (QUE DEU GUARDE.)

Cantavan los Aucells
quant veren los Vaxèlls
devant de Barcelona,
y lo alegre Tort,
cantant deya à nal Bott,
tu eras la punsonya.
...Comentaris