Goigs profans a santa Fortuna. Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS EN ALABANSA DE LA GLORIOSA SANTA FORTUNA. Any 1903.
Tenda de comestibles de D. Albert Puig del Carrer Ginebra de Barcelona.


Puig que sols una vegada
podeu fernos tal favor,
sigau la nostra advocada
Santa Fortuna ab amor.

Vostra fama protectora,
s'estén ja per lo Univers;
no hi ha tímit ni pervers
que no us reclami á tothora;
escoltaunos, donchs, senyora
ja que us preguém ab fervor.
...
La impaciencia ens inquieta
hasta saber si haurém tret
¡Carrer Ginebra, disset!
¡La grossa á Barceloneta!
No fora pas mala treta
qu'ens dessiu aquesta sort.
...

Font: bibliogoigs


Comentaris