Goigs a lloança de la Fe

Goigs publicats amb motiu de la celebració de l'Any de la Fe. Decisió del papa Benet XVI, proclamat "Per redescobrir els continguts de la Fe professada, celebrada, viscuda i resada", i que va coincidir amb el 50è aniversari del Concili Vaticà II. 11 d'octubre 2012- 24 novembre 2013.


Puix patim la malaurança
de desamors i pecats,
anhelem la benaurança
pel Llum de la Fe guiats.

Creats en acte d'Amor,
durant l'efímera vida,
Nostre Pare i Creador
ens mostra sempre l'eixida.
Mentre vivim l'enyorança
de sentir-nos benamats.
...
La Fe ens arriba de fora,
és donada i gratuïta,
forta i alliberadora,
ferma en la pau i en la lluita.
Si del do i l'honorança
fem sincers apostolats.
...
Si en plenitud d'Esperança
fem les nostres Caritats,
anhelem la benaurança
pel Llum de la Fe guiats.
Comentaris