Goigs a la Transfiguració del Senyor o Santíssim Salvador. Pallejà (Baix Llobregat, Barcelona).

GOIGS EN ALABANSA DEL MISTERI DE LA TRANSFIGURACIÓ DEL SALVADOR EN LA MONTAÑA DEL TABOR, QUE SE VENERA EN LA CAPELLA DE ANTIQUISIMA CASA DE MOMMANY DE SOBREROCA LO DIA 6. DE AGOST. Any 1820.

El Santíssim Salvador

O bon Deu, ò bon Senyor,
ò Deu de suma bondat:
siau sempre veneràt
dels homens per Salvador.

Pera reparar al mon
bayxareu del mes alt cel,
y los enganys de Luzbel
desterrats ja del tot son:
vos sou la arca que á Dagon
infernal causa horror.
...
Vos sou la forta defensa
de la casa de Mommany,
preservaula de tot dany,
com tambe de tota ofensa:
puix vostre zel no comensa
esser de ella defensor.

Es obra de vostre amor
aver al mon rescatát:
siau sempre venerát
dels homens per Salvador.


Masia i conjunt de construccions de Montmany de Sobreroca, al municipi de Pallejà. Foto: Google Maps.

Entrada a la capella de Sant Salvador des de la part nord de la masia.
Foto: Google Maps.


Comentaris