Goigs profans dedicats a les minyones

COPLES PER A CANTAR A LES MINYONES


Per la teva gran finesa
i ta bona voluntat,
cantarem amb alegria,
no et voldríem enfadar.
El tracte és de ta hermosura,
que és una cosa sens par:
Nostre Senyor t'ha criada
per fer morir i penar.

El primer, és un goig alegre,
començant per el teu cap,
la hermosura de ta cara,
de ta boca i del teu nas,
dels ulls i dels teus cabells
i el teu front tan ben posat.
...
Santes festes et vull dar,
així te les doni Déu,
esperant que siguis meva
que és tot el deliri meu.
Mon amor, a Déu siau
que és hora de retirar.Comentaris