Goigs profans a santa Sapiència. Girona.

GOIGS LAICS EN HONOR DE SANTA SAPIÈNCIA PERQUÈ ELS CANTIN, AL SEMINARI DE GIRONA, ELS ALUMNES DE L'INSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES RELIGIOSES. Any 1999.


Doncs sou nostra protectora
advocada Santa Sapiència:
A l'estudiant que us implora
aproveu-lo per clemència.

Nasquéreu al principi
i és gran vostra santedat,
arrelada com gran pi
al cap de la humanitat.
Guardeu-nos a tothora
i demanem paciència.
...
Doneu-nos ciència infusa
protectora del cristià,
nostra intel·ligència obtusa
ensenyeu-nos a millorar.
Que a la saviesa enriquidora
no hi posem resistència.
...Comentaris