Goigs a la Transfiguració del Senyor o del Santíssim Salvador

GOIGS EN ALABANSA DE LA GLORIOSA TRANSFIGURACIÓ DE JESUCRIST NOSTRE SENYOR. Edicions de Manresa i Cervera.

La Transfiguració del Senyor a la muntanya del Tabor.

Pues que ab tanta resplandor
Vos mostrau transfigurat:
Siau nostre advocat
Nostre amable Salvador.

Del Tabor en la montanya,
Ab tres Apòstols pujáreu
Ahont vos transfiguráreu
Al mitj de una glòria estranya:
La cara un sol abrasat
Lo vestit un pur or,
Siau de tots advocat...
...
De la glòria sublimada
Que allí vareu ostentar
Feu que pugám tots gosar
Al fi de nostra jornada:
De vostra inmensa bondat
Esperám tant gran favor,
Siau de tots advocat...

Pues que allí dalt del Tabor
La glòria heu manifestat:
La eterna felicitat
Donaunos a tos Senyor.

Edició de Manresa, any 1936.
Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.

Edició de Manresa, any 1947.
Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.

Edició de Cervera. Any 1781.
Font: Biblioteca de Catalunya

Edició de Manresa, any 1868. Font: Biblioteca de Catalunya

Edició de Manresa. Font: Biblioteca de Catalunya

Edició de Manresa. Font: Biblioteca de Catalunya

Comentaris