Goigs al llibreter Joan Batlle

GOIGS EN LLOANÇA DEL GLORIÓS PATRÓ LLIBRETER EN JOAN BATLLE QUE SE VENERA EN L'ARXIU DEL BISBAT DE BARCELONA. Any 1924.

El llibreter Joan Batlle

Puix del llibre sou zelós,
y n' heu fet forrolla tanta:
oh Joan Batlle gloriós,
lo vostre Arxiu nos encanta.

Pelegrins arrèu, arrèu,
venen com si 'n fos capella;
los catàlechs que envièu
per venir, nos fan d'estrella.
Per comprâ o vendre animós,
lo client hores aguanta.
...
Màxim llibreter gloriós,
demanàm a Déu ajuda
perque, comprant bé al engròs,
feu bons preus a la menuda.

Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.
Comentaris