Laments dels condemnats


Si á tos peus la terra's bada,
pecador, aquesta nit,
de tanta ànima damnada
sentirás l'horrible crit:
dels plahers com tú gosaren,
Mes ¡ay!
los plahers prompte acabaren,
las penas may!

LO SUPERBO.
Del infern entre l'escoria
m'arrossego, ¡trist de mi!
mentres regnan á la Gloria
los humils que trapitji:
las coronas cambiaren,
Mes ¡ay!...

L'AVARO.
Jo als pobrets abordi 'ls gossos
que ara a mi 'm van mossegant,
dantme a beure fos y á trossos
lo metall que amava tant.
Arcas plenas m'en quedaren,
Mes ¡ay!...

LO LUXURIÓS.
Jo impuresa respirava
y en las flamas nedo encés,
y hermosuras que abrassava
com serpents me tenen pres.
Pols y cendra m'enganyaren,
Mes ¡ay!...

LO IRACUNDO.
Veig fantasmas horrorosas
y clavadas com un cranch
tinch al pit armas sagnosas
y á la boca gust de sang:
flamas de ira m'abrasaren,
Mes ¡ay!...

LO GOLÓS.
Set canina 'l cor m'abrassa
dels abismes assi al fons,
tinch per pa sols foch y brasa,
tinch per vi fel de dragons;
tants menjars que 'm regalaren,
Mes ¡ay!...

L'ENVEJÓS.
Perqué tot ho envejava
de tot sento set y fam,
y aquell cuch que 'm rosegava
me devora sens mata 'm:
amarchs gustos m'enganyaren.
Mes ¡ay!...

LO PERESÓS.
Per un curt plaher de jaure
me revolco en llit encés,
del costat de que vaix caure,
oh mortals, no 'm mouré mes.
No seguiu als que pecaren,
Mes ¡ay!...

Pecador, si no t' esmenas,
ou lo crit dels companys teus,
¿rossegarhi sents cadenas?
s'aparellan per tos peus.
No hi haurá Sants que t'emparen,
Mes ¡ay!
los plahers prompte acabaren,
las penas may!


Font: Arxiu Josep Companys Plana, Tarragona.

Mare de Déu del Carme socorrent les ànimes del Purgatori.
El present "Lament dels Condemnats" es refereix a les ànimes de l'infern, que ja no tenen possibilitat de salvació, que ens fan una crida a esmenar els nostres pecats en aquesta vida per a no caure després de morir en el seu estat lamentable i etern.
Les ànimes del Purgatori, en canvi, precisen de purificació per a entrar al Cel, però tenen la seguretat de la futura salvació.
Imatge: Altar de la Mare de Déu del Carme de l'església de Betlem de Barcelona.
Foto: Alvesgaspar.
.

Comentaris