Goigs al Santíssim Salvador. Vilassar de Dalt (Maresme, Barcelona).

GOIGS EN HONRA DE LA GLORIOSA TRANSFIGURACIÓ DE CHRISTO SENYOR NOSTRE, VULGARMENT DIT SANT SALVADOR, QUE SE VENERA EN SA CAPELLA PUBLICA DE CASA BOQUET, PAGÉS DE LA MONTANYA DE LA PARROQUIA DE SANT GENIS DE VILASSAR.

La Transfiguració del Senyor a la muntanya del Tabor.

Volem la Creu abrassar,
y servirvos ab fervor.
O Jesus transfigurat
concediunos vostre amor.

Per imitar tant patir,
que fereu per nostre exemple:
de vostra Gloria en lo Temple
tots vos desitjam seguir
per poder del tot cumplir
la lley ab zel y calor.
...
O Vilassar, que ab primor
en la Casa de un Pagés,
ab molta mesura y pes
obsequias al Señor:
per tenir tant gran honor
deus procurarlo ab ardor.

Puig per guanyar tanta paga
volem viurer ab candor.
O Jesus transfigurat
concediunos vostre amor.


També es canten en aquesta ermita els Goigs "Pues que ab tanta resplandor..."

Ermita de Sant Salvador a Can Boquet de Vilassar de Dalt.
Foto: poblesdecatalunya.cat.

—Més informació d'aquesta capella al bloc "Tot son punts de vista".

Antic retaule de la capella de Sant Salvador.
Extret d'un estudi sobre aquesta ermita o capella (disponible en aquest enllaç).


Comentaris