Goigs a santa Seclina o Seculina. Caldes de Malavella (Selva, Girona).

GOITS EN HONOR DE SANTA SECULINA. PATRONA DEL POBLE DE SANTA SECULINA DE CALDAS DE MALAVELLA.

Santa Seclina, Ceclina o Seculina, religiosa de Zamora (s. VIII-IX).

Puig que sabereu guardar
vos molt be la Lley divina:
Vullaunos patrocinar
Verge y Santa Seculina.

Vos en Espanya nasquereu
de Pares molt cristians,
y en Zamora meresquereu
del Cel uns favors molt grans:
un dels quals poder guardar
Virginitat clara y fina.
...
Molt humils vos suplicam
quens vulgau vos protegir,
puix devots vos veneram,
y volem á Deu servir:
ajudaunos alcansar
com Vos la Gloria divina.

Feu quens sapiam apartar
del pecat y gen danyina:
Vullaunos patrocinar
Verge y Santa Seculina.
Església de Santa Seclina, antiga parròquia rural a les afores de la urbanització de Can Carbonell, en el municipi de Caldes de Malavella. Foto: Josep Maria.

Foto antiga de l'església (any 1981). Actualment està en un lamentable estat d'abandó i amb moltes destrosses vandàliques. Foto de l'Arxiu Gavín extreta del bloc Conèixer Catalunya o hi ha més informació d'aquesta església.

Vida de santa Seculina


Comentaris