Goigs a sant Focas l'Hortolà

GOIGS EN LLAHOR DEL GLORIÓS SANT FOCAS, HORTELÁ Y MÁRTIR. QUAL FESTA CELEBRA LA IGLESIA EN LO DIA 5 DE MARÇ. COMPOSTS PER G.S.P. Any 1872.

Sant Focas l'Hortolà, el Jardiner o Focas de Sinope. Durant una de les persecucions de Dioclecià, cap al 303, va donar hospitalitat a un grup de soldats que, justament, l'estaven buscant per matar-lo. Els soldats, que no el coneixien, van agrair-li molt la seva acollida, i Focas els digué que els ajudaria a trobar la persona que buscaven. 

Puig heu vensut al tirà
Ab gran franquesa y valor:
O Focas, sant hortelá,
Siau nostre valedor.

Viviau sensillament
De Sinope en la ciutat,
Hont ab gran tranquilitat
Lloabau l'Omnipotent:
Un hort vos daba sostent
Regat ab vostre suor.

En vos sempre resplangué
De caritat la virtut,
Vers al pobre y desvalgut
Vostre cor sempre 's mogué:
Per aixó d'ells vareu ser
Son amparo y protector.
...


Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat Aguilera amb un text més actual.


Comentaris