Goigs als Sagrats Cors de Jesús i Maria. Algaida (Mallorca).

GOIGS ALS SAGRATS CORS DE JESÚS I DE MARIA QUE CANTA LA CONGREGACIÓ DE MISSIONERS QUE ELS TÉ PER TITULARS. Any 1990.
Edició commemorativa del Centenari de la fundació dels Missioners dels Sagrats Cors (1890-1990).

Emblema de la Congregació amb els dos Sagrats Cors.


Puix cent anys heu estat guia
d'apostòlics militants,
Cor de Crist, Cor de Maria,
beneïu els congregants.

Cor del Fill, obert de llança,
aigua i sang ens oferiu;
Cor de Mare a on descansa
la Paraula del Déu viu:
en vosaltres es congria
font d'amors santificants.
...
La llavor sembrada a Randa
aviat a Lluc florí;
Mallorca de banda a banda
es veié rejovenir
quan la veu s'hi expandia
de nous evangelitzants.
...
Els Missioners dels Sagrats Cors de Jesús i Maria o Missioners dels Sagrats Cors de Randa, són una congregació clerical fundada per Joaquim Rosselló a Randa, Algaida el 1890. Els seus membres posposen al seu nom les sigles M.SS.CC.

No s'han de confondre amb els Missioners dels Sagrats Cors de Jesús i Maria fundats en 1833 per Gaetano Errico a Nàpols, ni amb les Missioneres dels Sagrats Cors de Jesús i Maria, congregació femenina fundada a Mallorca en 1891, però sense vinculació amb aquesta.


Ermita de Sant Honorat, al Puig de Randa, municipi d'Algaida.
Foto: Frank Vincentz

Web de l'ermita de Sant Honorat

Interior de l'ermita. Foto: Frank Vincentz

Foto: franks-travelbox


Comentaris