Goigs a santa Llúcia. Peralada (Alt Empordà, Girona).

GOIGS Á LA INCLITA VERGE Y MARTIR SANTA LLUCIA ADVOCADA MOLT ESPECIAL PER LA VISTA, QUE SE VENERA EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE LA VILA DE PERELADA. Any 1850.

Santa Llúcia

Puix de Jesus sou amada,
y en lo Cel tant ben quista:
Llucia Verge Sagrada,
guardaunos sempre la vista.

Fou la vostra natalicia
en Sicilia ahont nasquereu,
y desde la puericia,
virginitat prometereu:
per la Fé tant esmerada,
de Jesus foreu prevista.
...
En vostra Santa Capella
de la Vila de Perelada
acudan Santa donzella
de tota la encontornada:
prenentvos per Advocada
en aquesta vida trista.

En Venecia trasladada,
sou en temps de la conquista:
Llucia Verge Sagrada,
guardaunos sempre la vista.


Església parroquial de Sant Martí de Peralada
Foto: Enfo

Foto: Bertrand GRONDIN

Comentaris