Goigs a sant Julià i santa Basilissa patrons de Corçà (Baix Empordà, Girona).

GOIGS A LLAOR DELS SANTS JULIÁ I BASILISSA, PATRONS DE LA VILA I PARRÒQUIA DE CORSÀ, BISBAT DE GIRONA.

Els esposos màrtirs santa Basilissa i sant Julià

Puix que la vila submisa
viu confiada a vostra mà,
Sants Julià i Basilissa
protegiu sempre Corsà.

Vostra pàtria, Antioquia
Julià, amb vós una flor
va tenir, que nit i dia
llançava a l'aire sa olor.
Dels nostres cors de terrissa
treieu l'hàbit de pecar.

Basilissa, vostra esposa,
fou mirall de santedat;
i entre els dos florí la rosa
de la santa castedat.
Nostra virtut trencadissa
de roca feu-la tornar.
...
Protegiu aquesta vila
que us escollí per Patrons.
Doneu vida ben tranquila
a Corsà i els seus entorns.
Lliureu-nos de la bardissa
del present viure pagà.
...

Font: Josep Genoher Borrell

Església parroquial de Sant Julià de Corçà.
Foto i informació: Catalunya Medieval.


Comentaris