Goigs a sant Isidre llaurador. Les Llosses (Ripollès, Girona).

GOIGS DEL GLORIOS ST. ISIDRO LLAURADOR, QUE ES CANTEN A LES LLOSSES. BISBAT DE VICH.

Sant Isidre Llaurador

Puix que sempre sou estat
de pagesos gran honor:
Guardau-nos sempre de mal
Sant Isidro Llaurador.

Madrit, mare de Reis grans,
es vostra Pàtria famosa,
sent-ho vostra, més ditxosa,
que per ser-ho de Reis tants:
Ja humilla a vostres peus sants
la Corona, i Cetro de or.
...
De pagesos, i casats
sou Vos glòria, i honra gran,
dos subjectes més amats
en el món no 's trobaran:
O què amor tan conjugal
conservareu sens rencor!

Puix estau ja col·locat
en el Cel amb gran honor:
Guardau-nos sempre de mal
Sant Isidro Llaurador.

Font: Antoni Prat i Puig

Església parroquial de Santa Maria de Les Llosses (Ripollès).
Foto: rutespirineus.cat.


Comentaris