Goigs a sant Feliu. Sant Sadurní d'Osormort (Osona, Barcelona).

GOIGS EN HONOR DEL DIACA* I MÀRTIR SANT FELIU EL AFRICÀ PATRÓ DE LA CAPELLA DE LA VERNEDA SUFRAGANIA DE LA PARROQUIA DE OSORMORT DEL BISBAT DE VICH.
*Se li atribueix ser diaca per una confusió amb el sant Feliu diaca del bisbe sant Narcís, patró de Girona.

Imatge de Sant Feliu Africà o de Girona
a l'església de Sant Feliu de les Planeses.
Foto: Borgo57.

Prop de Deu, de poder gran,
Pel martiri ara gaudiu:
Amorós del Cel estant
Protegiu-nos Sant Feliu.

Heu del Africa vingut
Al païs aquest nostrat,
Pel desig incontingut
D'ésser màrtir més aviat;
Ditxa i sort que aneu cercant
amb dalé constant i viu.
...
A Verneda que per Patró,
Des d'antic vos ha triat,
I aquest jorn amb devoció
Vos honora tant de grat,
Sa finesa recordant,
Sempre esplèndit beneïu.

Sos obsequis acceptant
Dels devots els precs oiu;
Amorós del Cel estant,
Protegiu-nos Sant Feliu.

Font: Antoni Prat i Puig

Antiga església parroquial, ara capella de sant Feliu de les Planeses o de la Verneda.
Foto: Borgo57 i més informació a Romànic a l'objectiu.

Absis de la capella. Foto: rostoll.cat.

La capella a començaments del segle XX. Foto: Josep Massot.
Comentaris