Goigs a sant Llorenç. Sant Llorenç Dosmunts a Pruit (Osona, Barcelona).

GOIGS DEL GLORIOS MARTYR SANT LLORENS QUE'S CANTAN EN LA CAPELLA DE SANT LLORENS DOS-MUNTS, SUFRAGÁNEA DE LA PARROQUIA DE ST. ANDREU DE PRUIT. BISBAT DE VICH.

Martiri de Sant Llorenç en una de les escenes del frontal d'altar de l'església de Sant Llorenç Dosmunts. Museu episcopal de Vic. Foto: Josep Maria.

Puix lo torment horrorós
del foch, vos ha consagrat:
Sant Llorens mártyr gloriós
siau lo nostre advocat.

En Osca, ciutat famosa
se gronxá vostre bressol
y al naixer fóreu ja un sol
de albada molt lluminosa;
de vostra mare ditxosa
les virtuts heu heretat.
...
De molts sigles sou Patró
de Collsacabra y de Prúit
y'ls pobles logran lo frúyt
de la vostra protecció;
puix al trono del Senyor
es vostre prech escoltat.
...
Puix lo suplici horrorós
del foch vos ha coronat:
Sant Llorens martyr gloriós
siau lo nostre advocat.

Font: Antoni Prat i PuigEsglésia de Sant Llorenç Dosmunts a Pruit (Osona)
Foto: Josep Maria

Foto: Josep Maria

Frontal d'altar que es conserva al Museu episcopal de Vic. Foto: Josep Maria.


Comentaris