Goigs a sant Roc. Arbúcies (La Selva, Girona).

GOIGS DEL GLORIÓS S. ROCH, ADVOCAT CONTRA LA PESTE QUE SE VENERA EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE ARBÚCIAS. BISBAT DE GIRONA. Any 1901.

Sant Roc

Dèu etern per sa clemencia
A Vos, Sant Roch, nos ha dat,
Perque 'ns fosseu advocát
En lo temps de pestilencia.

Sent ja vella vostra mare
Y sens fill ningun tenir,
Volgué Dèu sos prechs ohir,
Y los prechs de vostre pare:
Y per voluntat divina
Foreu concebut y nat,
Y per ells ben educat
En bona y santa doctrina.
...
Dèu y la Verge María
Invocan los mariners,
San Telm invocan després
En lo mal temps nit y dia:
Tal com de forta tempesta
Sant Telm defensa la nau,
Així, Sant Roch, defensau,
Aquest poble de la peste.


Església parroquial de Sant Quirze i santa Julita d'Arbúcies.
Foto: alberto-g-rovi.

Interior. Foto i més informació: Catalunya Medieval.

Comentaris