Cobles i cants a la Mare de Déu del Coral. Prats de Molló (Vallespir, Catalunya del Nord)

COBLAS EN ALABANSA DE NOSTRA SENYORA DEL CORAL, LAS QUALS SE CANTAN EN SA CAPELLA DE LAS MONTANYAS DE PRATS-DE-MOLLÓ.

Mare de Déu del Coral. Foto: festes.org.

Puix del Cor Celestial
Sou Reyna y Emperadora;
Valeunos Nostra Senyora,
Mare Deu del Coral.

Valeunos Senyora nostra,
Mare del ver Fill de Deu;
Valeunos puix que sabeu
Ser nostra voluntat vostra;
Valeunos ja de tot mal,
Puix sou nostra Emperadora.

Valeu als atribulats
Qui venen en esta vida,
Ab devoció cumplida,
A las montanyas de Prats,
En vostra Casa Real,
Hont los feu mercé cada hora.
...
Puix que ab Deu eternal,
Sou la nostra intercessora;
Valeunos Nostra Senyora,
Mare de Deu del Coral.
Font: Bibliogoigs

Mare de Déu del Coral


Interior del Santuari. Foto: Lluís Inclán.

Cambril de la Mare de Déu. Foto: Lluís Inclán.

Cançó tradicional a la Mare de Déu del Coral, recollida per mn. Cinto Verdaguer:


Foto antiga de l'interior de l'ermita


LA COLOMETA DEL CORAL (1920):

En lo camaril del Coral,
Una petita colometa,
fugint l'horrorós temporal,
ha vingut a posar sa caseta.

Ella aquí no pot tremolar,
també la blanca criatura,
prop de Maria vol passar,
una vida tranquila i pura.
...Pintura de la Mare de Déu al cambril. Diu la tradició que la imatge va ser trobada a l'interior d'un roure. I el nom de "Coral" vindria de "Cor" (Cor del roure).
Foto: festes.org

CANTIQUE A NOTRE-DAME DU CORAL:


Foto antiga de la Mare de Déu

DESPEDIDA A LA MARE DE DÉU DEL CORAL:

Hermosa moreneta
o Reyna del Coral,
de vostra santa casa
ab sentiment m'en vaig.

Ab Deu siau Maria...
Maria ab Deu siau.
...
Poderosa Mareta
O Reyna del Coral
Deixant vostre caseta
Ab sentiment m'en vaig.
...
En esta casa amada
Tornarem abiat.
Per dar-vos, ô Sagrada,
Un cantic enlayrat.


Imatges antigues d'aplecs a la Mare de Déu del Coral.
Des de molt antic la festa es fa el dilluns de Pasqua Granada (de Pentecosta).
També hi ha un aplec el 16 d'agost i al volts del 8 de setembre.

Entrada a l'ermita. Foto: Jordiipa


Comentaris