Goigs a sant Gervàs i sant Protàs (Gervasi i Protasi). La Torre de Tamúrcia a Tremp (Pallars Jussà, Lleida).

GOIGS DE SAN GERVÀS Y SAN PROTÁS QUE'S VENEREN EN LA PARROQUIA DE TORRE DE TAMURCIA.

Sants Gervàs i Protàs (Gervasi i Protasi)

Puig estau dalt en lo Cel
San Gervàs Martyr gloriòs.
Socorreu aquells queus criden,
que tots son vostres devots.

Per millor servir à Deu,
deixareu la idolatria,
y las cosas de aquest mon,
tinguereu en Poca estima;
Puix en pobres, y trencats
partireu vostres tresors.
...
Als que ab bona devocio,
visitan la vostra Hermita,
donaulos gracia infinita,
y als treballs consolacio;
Perque digan ab fervor,
que de ells sou consoladors.

Humilment vos suplicam
Sant Gervas, y Sant Protás,
que en nostras necescitats
siau nostres advocats.

Sant Gervas, y Sant Protás,
germáns ereu los dos
vostre Pare, y vostre Mare
martyrs moriren los dos.Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat Aguilera

Ermita de Sant Gervàs i la Serra de Sant Gervàs, al poble de la Torre de Tamúrcia i municipi de TrempFoto: bloc "a la una a casa".


Comentaris