Goigs a sant Martí. Llampaies (Alt Empordà, Girona).

GOIGS DEL GLORIÓS S. MARTÍ, BISBE I CONFESSOR, PATRÓ I TITULAR DE LA PARROQUIA DE SANT MARTÍ DE LLAMPAYAS. BISBAT DE GIRONA.

Sant Martí

Puig de Déu sou tant amat
y de gracies ric tresor;
Daunos consol y favor
Martí Benaventurat.

En la Patria de Hungria,
de saba molt generosa
nasquereu flor olorosa,
després criat en Paviá;
als divuit anys batejat
renaxeu felís millor.
...
Ab singular devoció
esta Iglesia Parroquial
vos venera cordial
vos regoneix per Patró;
y queda lo poble honrat
mediant vostre valor.

Puig que sou tant exaltat
en la Gloria del Senyor;
Daunos consol y favor
Martí Benaventurat.


Església parroquial de Sant Martí de Llampaies al municipi de Saus, Camallera i Llampaies.
Foto: Amadalvarez.


Comentaris