Goigs a sant Marçal. Riudaura (Garrotxa, Girona).

GOIGS DEL GLORIÓS SANT MARSAL DEL QUE SE VENERA UNA RELIQUIA EN SA IGLESIA SITUADA EN LA VILA DE RIUDAURA. BISBAT DE GIRONA.

Sant Marçal primer bisbe de Llemotges

Puix vostre favor tant val
devant Deu omnipotent:
valeunos continuament
Patró nostre Sant Marsal.

Foreu fill de Galilea,
del Proto-Mártir parent,
gran deixeble de Sant Pere,
predicador excelent;
Jesús nostre be immortal
vos elegí Sant sirvent.
...
Riudaura ten en ma de plata
un rich anell colocat,
ahont veu reliquia grata
de vostre cos venerat;
sa ditxa y gloria total
es tenir Ma tant potent.
...
Nostre be Sant principal,
que viviu eternament;
valeunos continuament
Patró nostre Sant Marçal.


L'antiga capella de Sant Marçal (gòtic tardà, 1666), actual Ajuntament de Riudaura i al voltant de la qual es configurà el nucli de la població.
Una fornícula a la façana recorda el sant. Foto: Arnau Brosa.

Detall de la fornícula amb el sant. Foto: Josep Maria.


Comentaris